Để có được kế hoạch, định hướng đúng đắn trong cuộc sống nhiều khi chúng ta phải biết được tốc độ tăng trưởng của một đại lượng nào đó, ví dụ như sự biến động của thị trường chứng khoán. Nếu theo dõi các bản tin thời sự, tin tài chính ta sẽ thấy chỉ […]


 MỤC TIÊU Kiến thức – Biết khái niệm về thể tích khối đa diện. – Biết công thức tính thể tích các khối lăng trụ và khối chóp. Kĩ năng – Tính được thể tích khối lăng trụ và khối chóp. – Vận dụng việc tính thể tích để giải quyết một số bài toán […]